Spalvynai RAL 

Kompanija „Tikkurila“ naudoja beveik visas gerai žinomų spalvynų spalvas. Spalvynai RAL turbūt dažniausiai iš visų spalvynų naudojami pramonėje.