„Akvilac FD 25“ – saugo dažnai naudojamus paviršius

  230

  Akvilac FD 25

  Daugiau informacijos brošiūroje:

  Akvilac FD is eco-friendly lacquer solutions for the wood furniture.

  Šis aplinką tausojantis lakas skirtas mediniams baldams. Mažesnis lakiųjų organinių junginių kiekis – svarbiausia paskata pereiti nuo tirpiklinių gaminių prie vandeninių.

  Akvilac FD“ serija

  Lakas „Akvilac FD 25“ dažniausiai naudojamas:

  Duomenų lapai

  Sausojo likučio tūrio dalis 29±2%

  Gaminio duomenų lapas ir saugos duomenų lapai
  Produkto duomenų lapas
  Saugos duomenų lapas

  Medienos dažymo sistemos

  Sistemos kodas Dažyvė / Beicas Pirmas sluoksnis Antras sluoksnis Trečias sluoksnis

  WW50

  Dicco Color Dicco Lasyr Akvi Color AT-S Akvilac FD 25 Akvilac FD 25